L – systémy v Inkscapu (základy)

Dnešní článek vám ukáže, jak lze v programu Inkscape využít funkci L-systém. L-systémy (neboli Lindenmayerův systém) je grafický sytém popisující například růst rostliny – více se o teorii těchto systémů můžete dozvědět na Wikipedii, my se budeme v dnešním článku držet grafického použití.

Ukázka principu funkce Inkscapu:

Tuto funkci můžete v grafice dobře využít například pro generování složitějších křivek, nebo tvorbě pozadí. Šikovná je uvedená funkci i pro simulaci rostlin.

Principy

Základním principem je použití písmen a znamének.
Například písmeno F znamená „nakresli čáru“.
Znaménko + znamená otoč se doprava o daný úhel.
Znaménko – znamená otoč se doleva o daný úhel.

Například:

Chceme pomocí uvedeného systému nakreslit dvanáctiúhelník – vnitřní úhly jsou vždy 30°, začátek systému je vždy směrem nahoru- proto nejprve otočíme systém doprava a nakreslíme čáru (F=+F). Poté můžeme pravidlo +F zopakovat ještě 11x, aby vzniknul celý mnohoúhelník.

POZOR! políčko Order musí být nastaveno na 1 (jedno opakování / iterace). A úhly vlevo a vpravo nastaveny na 30°.
(Celé pravidlo: F=+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F)

Zajímavé objekty začnou vznikat, pokud budete zvyšovat počet iterací (políčko Order). Toto vznikne při Order=2.

POZOR! při větších počtech opakování (Order), je již výpočet natolik složitý, že program může přestat fungovat. V tomto případě cokoliv většího než order=2 vždy nakreslí stejný tvar.

Další zajímavá varianta je pokud na konec pravidla přidáme symbol +
(celé pravidlo: F=+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+)

Pro lepší pochopení můžete zkusit vytvořit dvanácti úhelník i druhou možností. Pak již ale nejdou tvořit složitější tvary (systém s větším Order stále obkresluje tento jeden mnohoúhelník).

Pro základní pochopení je snad dnešní ukázka dostačující, příště se podíváme na složité objekty jako jsou Dračí křivka a podobně.